ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ /BAR

20:00 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ STUDIO ΑΧΟΡΔΙΑ

22:00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΙΟ – BAR